Aktuality

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

Více aktualit

Aktuality

Americký psycholog prof. Philip G. Zimbardo převzal nejvyšší vyznamenání Akademie věd ČR

22.9.2015

Prof. Drahoš na slavnostním ceremoniálu 18. září v sídle Akademie věd ČR v Praze ocenil jeho zásluhy o rozvoj světové psychologie a vědy i jeho spolupráci s českou vědeckou obcí (Detail).


Právě vyšlé č. 4 Československé psychologie

31.8.2015

přináší nový pohled na afekty z pera I. Poláčkové Šolcové a R. Trnky. Přehledové studie jsou zaměřeny na kriminální myšlení (P. Faridová) a sociální oporu u onkologicky nemocných dětí a dospívajících (T. Blažková a V. Koutná). Výzkumné studie jsou věnovány spokojenosti dětí (L. Hodačová a kol.) a všímavosti (U. Akin a A. Akin). Nedožité sedmdesátiny L. Osecké jsme si připomněli její statí s využitím strukturní analýzy. V nekrologu vzpomněli L. Csémy a J. Kožený na život a dílo předního českého psychologa L. Kubičky.


Prémie Otto Wichterleho udělena Mgr. Sylvii Graf, Ph.D.

23.6.2015

Mgr. Sylvii Graf, Ph.D. byla udělena v letošním roce prémie Otto Wichterleho určená pro perspektivní mladé badatele (Detail).


IMPACT FACTOR časopisu Československá psychologie pro rok 2014

23.6.2015

Impact factor časopisu Československá psychologie pro rok 2014 je 0,239.


Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. vydal knihu "Člověk v kontextech celoživotního vývoje", jejímž editorem je ředitel ústavu M. Blatný.

17.6.2015

Kniha shrnuje nejvýznamnější výsledky výzkumu vědeckých pracovníků Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, tak jak vznikaly v prvním desetiletí tohoto století.


Best Paper Award

2.9.2014

Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.  se spoluautory získala ocenění Best Paper Award udělované International Association for Language and Social Psychology a vydavatelstvím SAGE za nejlepší studii  publikovanou v období 2012-2013 v časopisu Journal of Language and Social Psychology. Autoři článku "Nouns cut slices: Effects of linguistic forms on intergroup bias" byli oceněni za svůj inovační přístup, použitou metodologii a obecné přispění k rozvoji sociální psychologie jazyka.