Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Aktuality

Výstava "V zapomnění: Ženy v naší vědě"

4.11.2015

Až do 15. listopadu 2015 v rámci Týdne vědy a techniky je k vidění ve výlohách knihovny našeho ústavu v Husově ul. 4, Praha 1 výstava, která se věnuje vybraným ženským osobnostem našich vědeckých a vysokoškolských institucí dávné i nedávné minulosti (detail)


Připravujeme pro Vás Den otevřených dveří

24.9.2015

KDY: 3. listopadu 2015 v 10:00 a 14:00 hodin.
KDE: Psychologický ústav AV ČR, Hybernská 8 - Praha 1.
A co Vás čeká? Návštěvníci si prohlédnou laboratoř včetně pomůcek pro vyšetřování dospělých i dětských účastníků výzkumu. Uvidí také přístrojovou techniku používanou v laboratoři (detail).


Co je to psychologický test

24.9.2015

V rámci Týdne vědy a techniky pořádané Akademií věd ČR se uskuteční přednáška prof. Urbánka, která srozumitelnou formou vysvětlí, jak psychodiagnostické metody vznikají, jak jsou ověřovány jejich kvality a jak může např. i laik poznat, zda použitá psychodiagnostická metoda je pravděpodobně spíše kvalitní, ověřená, nebo naopak problematická a nebo zcela nevědecká (detail).


Zveme Vás na přednášku a křest knihy "Češi a jejich sousedé" - Brno, 6.11.2015

22.9.2015

Jaké jsou vztahy Čechů a obyvatel čtyř sousedních zemí? Co si myslí Češi o svých sousedech a příslušníci sousedních národů o Češích? Jak probíhají kontakty Čechů s lidmi sousedních národností a jak tyto kontakty ovlivňují jejich vzájemnou oblíbenost? Na tyto a další otázky odpoví autorky monografie Češi a jejich sousedé shrnující výsledky několikaletého výzkumu ve středoevropském regionu (Detail).


Americký psycholog prof. Philip G. Zimbardo převzal nejvyšší vyznamenání Akademie věd ČR

22.9.2015

Prof. Drahoš na slavnostním ceremoniálu 18. září v sídle Akademie věd ČR v Praze ocenil jeho zásluhy o rozvoj světové psychologie a vědy i jeho spolupráci s českou vědeckou obcí (Detail).


Právě vyšlé č. 4 Československé psychologie

31.8.2015

přináší nový pohled na afekty z pera I. Poláčkové Šolcové a R. Trnky. Přehledové studie jsou zaměřeny na kriminální myšlení (P. Faridová) a sociální oporu u onkologicky nemocných dětí a dospívajících (T. Blažková a V. Koutná). Výzkumné studie jsou věnovány spokojenosti dětí (L. Hodačová a kol.) a všímavosti (U. Akin a A. Akin). Nedožité sedmdesátiny L. Osecké jsme si připomněli její statí s využitím strukturní analýzy. V nekrologu vzpomněli L. Csémy a J. Kožený na život a dílo předního českého psychologa L. Kubičky.


Prémie Otto Wichterleho udělena Mgr. Sylvii Graf, Ph.D.

23.6.2015

Mgr. Sylvii Graf, Ph.D. byla udělena v letošním roce prémie Otto Wichterleho určená pro perspektivní mladé badatele (Detail).


IMPACT FACTOR časopisu Československá psychologie pro rok 2014

23.6.2015

Impact factor časopisu Československá psychologie pro rok 2014 je 0,239.


Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. vydal knihu "Člověk v kontextech celoživotního vývoje", jejímž editorem je ředitel ústavu M. Blatný.

17.6.2015

Kniha shrnuje nejvýznamnější výsledky výzkumu vědeckých pracovníků Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, tak jak vznikaly v prvním desetiletí tohoto století.


Best Paper Award

2.9.2014

Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.  se spoluautory získala ocenění Best Paper Award udělované International Association for Language and Social Psychology a vydavatelstvím SAGE za nejlepší studii  publikovanou v období 2012-2013 v časopisu Journal of Language and Social Psychology. Autoři článku "Nouns cut slices: Effects of linguistic forms on intergroup bias" byli oceněni za svůj inovační přístup, použitou metodologii a obecné přispění k rozvoji sociální psychologie jazyka.