Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Aktuality

Číslo 5 Československé psychologie je věnováno výzkumu

2.12.2015

životní spokojenosti, čichové paměti a vybavování snů a nočních můr v souvislosti s alexitymií. V přehledových studiích se objevuje téma resilience, tvořivého psaní a terapie na bázi desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR). Historická rubrika se věnuje obecnému faktoru inteligence.


Výstava "V zapomnění: Ženy v naší vědě"

4.11.2015

Až do 15. listopadu 2015 v rámci Týdne vědy a techniky je k vidění ve výlohách knihovny našeho ústavu v Husově ul. 4, Praha 1 výstava, která se věnuje vybraným ženským osobnostem našich vědeckých a vysokoškolských institucí dávné i nedávné minulosti (detail)


Připravujeme pro Vás Den otevřených dveří

24.9.2015

KDY: 3. listopadu 2015 v 10:00 a 14:00 hodin.
KDE: Psychologický ústav AV ČR, Hybernská 8 - Praha 1.
A co Vás čeká? Návštěvníci si prohlédnou laboratoř včetně pomůcek pro vyšetřování dospělých i dětských účastníků výzkumu. Uvidí také přístrojovou techniku používanou v laboratoři (detail).


Co je to psychologický test

24.9.2015

V rámci Týdne vědy a techniky pořádané Akademií věd ČR se uskuteční přednáška prof. Urbánka, která srozumitelnou formou vysvětlí, jak psychodiagnostické metody vznikají, jak jsou ověřovány jejich kvality a jak může např. i laik poznat, zda použitá psychodiagnostická metoda je pravděpodobně spíše kvalitní, ověřená, nebo naopak problematická a nebo zcela nevědecká (detail).


Zveme Vás na přednášku a křest knihy "Češi a jejich sousedé" - Brno, 6.11.2015

22.9.2015

Jaké jsou vztahy Čechů a obyvatel čtyř sousedních zemí? Co si myslí Češi o svých sousedech a příslušníci sousedních národů o Češích? Jak probíhají kontakty Čechů s lidmi sousedních národností a jak tyto kontakty ovlivňují jejich vzájemnou oblíbenost? Na tyto a další otázky odpoví autorky monografie Češi a jejich sousedé shrnující výsledky několikaletého výzkumu ve středoevropském regionu (Detail).


Americký psycholog prof. Philip G. Zimbardo převzal nejvyšší vyznamenání Akademie věd ČR

22.9.2015

Prof. Drahoš na slavnostním ceremoniálu 18. září v sídle Akademie věd ČR v Praze ocenil jeho zásluhy o rozvoj světové psychologie a vědy i jeho spolupráci s českou vědeckou obcí (Detail).


Právě vyšlé č. 4 Československé psychologie

31.8.2015

přináší nový pohled na afekty z pera I. Poláčkové Šolcové a R. Trnky. Přehledové studie jsou zaměřeny na kriminální myšlení (P. Faridová) a sociální oporu u onkologicky nemocných dětí a dospívajících (T. Blažková a V. Koutná). Výzkumné studie jsou věnovány spokojenosti dětí (L. Hodačová a kol.) a všímavosti (U. Akin a A. Akin). Nedožité sedmdesátiny L. Osecké jsme si připomněli její statí s využitím strukturní analýzy. V nekrologu vzpomněli L. Csémy a J. Kožený na život a dílo předního českého psychologa L. Kubičky.


Prémie Otto Wichterleho udělena Mgr. Sylvii Graf, Ph.D.

23.6.2015

Mgr. Sylvii Graf, Ph.D. byla udělena v letošním roce prémie Otto Wichterleho určená pro perspektivní mladé badatele (Detail).


IMPACT FACTOR časopisu Československá psychologie pro rok 2014

23.6.2015

Impact factor časopisu Československá psychologie pro rok 2014 je 0,239.


Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. vydal knihu "Člověk v kontextech celoživotního vývoje", jejímž editorem je ředitel ústavu M. Blatný.

17.6.2015

Kniha shrnuje nejvýznamnější výsledky výzkumu vědeckých pracovníků Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, tak jak vznikaly v prvním desetiletí tohoto století.