Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Aktuality

Zveme Vás na multižánrový open air festival A-Fest in Park 2016,

2.8.2016

který pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonickém parku a zámku 3. září 2016 od 11 do 20 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu žánrů od vážné hudby přes bluegrass, jazz až po funky, rock či death metal (detal).


Číslo 3 Československé psychologie

27.6.2016

zaujme zejména výzkumnými studiemi, jež se zaměřily na problematiku dyslexie, vývoje řeči, Alzheimerovy choroby a konzumace alkoholu.


Zvláštní číslo časopisu Československá psychologie (Supplement I)

2.6.2016

je věnováno statím, které vznikly v rámci řešení tématu Strategie AV21 Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti a jsou věnovány osobnostním a sociálním předpokladům optimálního vývoje, osobní pohody a zdařilého života současného člověka.


Od 19. 5. do 21. 5. 2016 probíhá na Výstavišti v Praze - Letňanech Veletrh vědy 2016

17.5.2016

Zájemci o obor psychologie mohou navštívit náš stánek s knihami, jejichž autoři jsou pracovníci našeho ústavu nebo shlédnout plakáty včetně materiálů k vědeckým pracím o Marsu 500, k šikanování či materiály, týkající se zrakových klamů (detail).

 


V novém čísle Československé psychologie (2), které právě vychází, jsou dvě stati, jež těsně souvisí s problematikou migrace:

28.4.2016

S. Graf a S. Kováčová se věnují předsudkům a účinným způsobům jejich snižování na bázi teorie meziskupinového kontaktu. B. Lášticová se věnuje psychologickému zkoumání obrazů, jež si vytváříme o příslušnících jiných národů, a představuje v této souvislosti mezinárodní teorii obrazů.


Předseda AV ČR jmenoval za celoživotní úspěšnou práci

12.4.2016

a zásluhy o rozvoj vědního oboru prof. PhDr. Pavla Říčana, CSc., emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR.


První letošní číslo Československé psychologie

2.3.2016

je tematicky velmi pestré, empirické studie se zabývají jedinci se sklony k psychosomatickým onemocněním, subklinickou paranoiou ve vztahu k citové vazbě a souvislostmi závazku k organizaci. Analyzován je vztah autismu a poruch příjmu potravy, možnosti využití TAT při diagnostice sociální kognice u osob trpících schizofrenií.


Číslo 6 Československé psychologie

5.1.2016

je  mj. věnováno problematice finančního rozhodování, genderového stereotypu a jeho vlivu na výkon v matematice a sociální reprezentace stárnutí.


Den s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR v Národním muzeu

2.12.2015

Ve středu 9. 12. 2015 se v Nové budově Národního muzea dozvíte, jak probíhala simulace letu na Mars a jak jsou pro šikanované školáky důležití spolužáci, kteří se jich zastanou.


Číslo 5 Československé psychologie je věnováno výzkumu

2.12.2015

životní spokojenosti, čichové paměti a vybavování snů a nočních můr v souvislosti s alexitymií. V přehledových studiích se objevuje téma resilience, tvořivého psaní a terapie na bázi desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR). Historická rubrika se věnuje obecnému faktoru inteligence.