Aktuality

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

Více aktualit

Aktuality

V novém čísle Československé psychologie (2), které právě vychází, jsou dvě stati, jež těsně souvisí s problematikou migrace:

28.4.2016

S. Graf a S. Kováčová se věnují předsudkům a účinným způsobům jejich snižování na bázi teorie meziskupinového kontaktu. B. Lášticová se věnuje psychologickému zkoumání obrazů, jež si vytváříme o příslušnících jiných národů, a představuje v této souvislosti mezinárodní teorii obrazů.


Předseda AV ČR jmenoval za celoživotní úspěšnou práci

12.4.2016

a zásluhy o rozvoj vědního oboru prof. PhDr. Pavla Říčana, CSc., emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR.


První letošní číslo Československé psychologie

2.3.2016

je tematicky velmi pestré, empirické studie se zabývají jedinci se sklony k psychosomatickým onemocněním, subklinickou paranoiou ve vztahu k citové vazbě a souvislostmi závazku k organizaci. Analyzován je vztah autismu a poruch příjmu potravy, možnosti využití TAT při diagnostice sociální kognice u osob trpících schizofrenií.


Číslo 6 Československé psychologie

5.1.2016

je  mj. věnováno problematice finančního rozhodování, genderového stereotypu a jeho vlivu na výkon v matematice a sociální reprezentace stárnutí.


Den s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR v Národním muzeu

2.12.2015

Ve středu 9. 12. 2015 se v Nové budově Národního muzea dozvíte, jak probíhala simulace letu na Mars a jak jsou pro šikanované školáky důležití spolužáci, kteří se jich zastanou.


Číslo 5 Československé psychologie je věnováno výzkumu

2.12.2015

životní spokojenosti, čichové paměti a vybavování snů a nočních můr v souvislosti s alexitymií. V přehledových studiích se objevuje téma resilience, tvořivého psaní a terapie na bázi desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR). Historická rubrika se věnuje obecnému faktoru inteligence.


Výstava "V zapomnění: Ženy v naší vědě"

4.11.2015

Až do 15. listopadu 2015 v rámci Týdne vědy a techniky je k vidění ve výlohách knihovny našeho ústavu v Husově ul. 4, Praha 1 výstava, která se věnuje vybraným ženským osobnostem našich vědeckých a vysokoškolských institucí dávné i nedávné minulosti (detail)


Připravujeme pro Vás Den otevřených dveří

24.9.2015

KDY: 3. listopadu 2015 v 10:00 a 14:00 hodin.
KDE: Psychologický ústav AV ČR, Hybernská 8 - Praha 1.
A co Vás čeká? Návštěvníci si prohlédnou laboratoř včetně pomůcek pro vyšetřování dospělých i dětských účastníků výzkumu. Uvidí také přístrojovou techniku používanou v laboratoři (detail).


Co je to psychologický test

24.9.2015

V rámci Týdne vědy a techniky pořádané Akademií věd ČR se uskuteční přednáška prof. Urbánka, která srozumitelnou formou vysvětlí, jak psychodiagnostické metody vznikají, jak jsou ověřovány jejich kvality a jak může např. i laik poznat, zda použitá psychodiagnostická metoda je pravděpodobně spíše kvalitní, ověřená, nebo naopak problematická a nebo zcela nevědecká (detail).


Zveme Vás na přednášku a křest knihy "Češi a jejich sousedé" - Brno, 6.11.2015

22.9.2015

Jaké jsou vztahy Čechů a obyvatel čtyř sousedních zemí? Co si myslí Češi o svých sousedech a příslušníci sousedních národů o Češích? Jak probíhají kontakty Čechů s lidmi sousedních národností a jak tyto kontakty ovlivňují jejich vzájemnou oblíbenost? Na tyto a další otázky odpoví autorky monografie Češi a jejich sousedé shrnující výsledky několikaletého výzkumu ve středoevropském regionu (Detail).