Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Aktuality

Právě vyšlo obsažné (120 stran) a tematicky pestré číslo 4 Československé psychologie

30.8.2016

V rubrice Výzkumné studie je otištěna stať brněnských autorek věnovaná mateřskému sebehodnocení v těhotenství. Druhá stať poskytuje vhled do konceptualizace vztahů supervizorů a supervizantů v oblasti sociální práce. Metodické sdělení představuje českou verzi dotazníku zaměřeného na vztahovou vazbu.


Zveme Vás na multižánrový open air festival A-Fest in Park 2016,

2.8.2016

který pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonickém parku a zámku 3. září 2016 od 11 do 20 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu žánrů od vážné hudby přes bluegrass, jazz až po funky, rock či death metal (detal).


Číslo 3 Československé psychologie

27.6.2016

zaujme zejména výzkumnými studiemi, jež se zaměřily na problematiku dyslexie, vývoje řeči, Alzheimerovy choroby a konzumace alkoholu.


Zvláštní číslo časopisu Československá psychologie (Supplement I)

2.6.2016

je věnováno statím, které vznikly v rámci řešení tématu Strategie AV21 Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti a jsou věnovány osobnostním a sociálním předpokladům optimálního vývoje, osobní pohody a zdařilého života současného člověka.


Od 19. 5. do 21. 5. 2016 probíhá na Výstavišti v Praze - Letňanech Veletrh vědy 2016

17.5.2016

Zájemci o obor psychologie mohou navštívit náš stánek s knihami, jejichž autoři jsou pracovníci našeho ústavu nebo shlédnout plakáty včetně materiálů k vědeckým pracím o Marsu 500, k šikanování či materiály, týkající se zrakových klamů (detail).

 


V novém čísle Československé psychologie (2), které právě vychází, jsou dvě stati, jež těsně souvisí s problematikou migrace:

28.4.2016

S. Graf a S. Kováčová se věnují předsudkům a účinným způsobům jejich snižování na bázi teorie meziskupinového kontaktu. B. Lášticová se věnuje psychologickému zkoumání obrazů, jež si vytváříme o příslušnících jiných národů, a představuje v této souvislosti mezinárodní teorii obrazů.


Předseda AV ČR jmenoval za celoživotní úspěšnou práci

12.4.2016

a zásluhy o rozvoj vědního oboru prof. PhDr. Pavla Říčana, CSc., emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR.


První letošní číslo Československé psychologie

2.3.2016

je tematicky velmi pestré, empirické studie se zabývají jedinci se sklony k psychosomatickým onemocněním, subklinickou paranoiou ve vztahu k citové vazbě a souvislostmi závazku k organizaci. Analyzován je vztah autismu a poruch příjmu potravy, možnosti využití TAT při diagnostice sociální kognice u osob trpících schizofrenií.


Číslo 6 Československé psychologie

5.1.2016

je  mj. věnováno problematice finančního rozhodování, genderového stereotypu a jeho vlivu na výkon v matematice a sociální reprezentace stárnutí.


Den s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR v Národním muzeu

2.12.2015

Ve středu 9. 12. 2015 se v Nové budově Národního muzea dozvíte, jak probíhala simulace letu na Mars a jak jsou pro šikanované školáky důležití spolužáci, kteří se jich zastanou.