Aktuality

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

Více aktualit

Aktuality

Zveme Vás na výstavu Klamárium: Co prozrazují zrakové klamy o lidské mysli,

8.11.2016

kterou připravil Psychologický ústav AV ČR. Výstava probíhá od 1. listopadu 2016 do 9. května 2017 v brněnském VIDA! science centru. Snahou výstavy tvořené zhruba 30 exponáty je na příkladu klamů návštěvníkům demonstrovat a vysvětlit některé obecné principy zrakového vnímání. Více se dozvíte na stránkách www.klamarium.cz.


Právě vyšla Československá psychologie s č. 5.

2.11.2016

Její empirické studie jsou věnovány dopingu u českých adolescentů a vyhoření u českých lékařů a lékařek. Metodická rubrika představuje čtenářům slovenskou verzi Testu prosociálného morálného uvažovania a českou verzi dotazníku Patient Health Questionnaire-9.


Zveme Vás na přednášku "Co je to psychologický test",

24.10.2016

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2016 od 17:00 do 18:30 hodin (detail).


Meeting Philip G. Zimbardo

20.10.2016

Debate with the American psychologist and populariser of psychology Philip G. Zimbardo. A professor at Stanford University since 1968, he is famous for his research in the field of prison psychology, in particular for the Stanford prison experiment of 1971, which was financed by the Office of Naval Research and attempted to discover why wardens tend to treat inmates cruelly (detail).


Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

22.9.2016

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Letošní, 16. ročník bude zahájen 1. listopadu a skončí 13. listopadu. Navštivte nás ve Dnech otevřených dveří v Brně (detail) a Praze (detail).

 


Právě vyšlo obsažné (120 stran) a tematicky pestré číslo 4 Československé psychologie

30.8.2016

V rubrice Výzkumné studie je otištěna stať brněnských autorek věnovaná mateřskému sebehodnocení v těhotenství. Druhá stať poskytuje vhled do konceptualizace vztahů supervizorů a supervizantů v oblasti sociální práce. Metodické sdělení představuje českou verzi dotazníku zaměřeného na vztahovou vazbu.


Zveme Vás na multižánrový open air festival A-Fest in Park 2016,

2.8.2016

který pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonickém parku a zámku 3. září 2016 od 11 do 20 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu žánrů od vážné hudby přes bluegrass, jazz až po funky, rock či death metal (detal).


Číslo 3 Československé psychologie

27.6.2016

zaujme zejména výzkumnými studiemi, jež se zaměřily na problematiku dyslexie, vývoje řeči, Alzheimerovy choroby a konzumace alkoholu.


Zvláštní číslo časopisu Československá psychologie (Supplement I)

2.6.2016

je věnováno statím, které vznikly v rámci řešení tématu Strategie AV21 Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti a jsou věnovány osobnostním a sociálním předpokladům optimálního vývoje, osobní pohody a zdařilého života současného člověka.


Od 19. 5. do 21. 5. 2016 probíhá na Výstavišti v Praze - Letňanech Veletrh vědy 2016

17.5.2016

Zájemci o obor psychologie mohou navštívit náš stánek s knihami, jejichž autoři jsou pracovníci našeho ústavu nebo shlédnout plakáty včetně materiálů k vědeckým pracím o Marsu 500, k šikanování či materiály, týkající se zrakových klamů (detail).