Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Aktuality

Zveme Vás na přednášku doc. Mgr. Radovana Šikla Ph.D. o zrakových klamech

15.2.2017

v literární kavárně Book Café Knihkupectví Academia v Brně. Přednáška se koná ve středu 22. 2. 2017 od 17:00 hodin (detail).


Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1999 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

6.2.2017

  • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na experimentální psychologický výzkum kognitivních procesů a matematické modelování
  • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na sociální a mezikulturní psychologii
     Empirické studie jsou v čísle 6 Československé psychologie

9.1.2017

věnovány mentálním výkonům adolescentů ze znevýhodněného prostředí  (ve vztahu k resilienci) a seniorů (ve vztahu k místu residence). Mezinárodně založená studie se zabývá prediktory rizikového užívání kanabisu u adolescentů.


Zveme Vás na výstavu Klamárium: Co prozrazují zrakové klamy o lidské mysli,

8.11.2016

kterou připravil Psychologický ústav AV ČR. Výstava probíhá od 1. listopadu 2016 do 9. května 2017 v brněnském VIDA! science centru. Snahou výstavy tvořené zhruba 30 exponáty je na příkladu klamů návštěvníkům demonstrovat a vysvětlit některé obecné principy zrakového vnímání. Více se dozvíte na stránkách www.klamarium.cz.


Právě vyšla Československá psychologie s č. 5.

2.11.2016

Její empirické studie jsou věnovány dopingu u českých adolescentů a vyhoření u českých lékařů a lékařek. Metodická rubrika představuje čtenářům slovenskou verzi Testu prosociálného morálného uvažovania a českou verzi dotazníku Patient Health Questionnaire-9.


Zveme Vás na přednášku "Co je to psychologický test",

24.10.2016

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2016 od 17:00 do 18:30 hodin (detail).


Meeting Philip G. Zimbardo

20.10.2016

Debate with the American psychologist and populariser of psychology Philip G. Zimbardo. A professor at Stanford University since 1968, he is famous for his research in the field of prison psychology, in particular for the Stanford prison experiment of 1971, which was financed by the Office of Naval Research and attempted to discover why wardens tend to treat inmates cruelly (detail).


Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

22.9.2016

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Letošní, 16. ročník bude zahájen 1. listopadu a skončí 13. listopadu. Navštivte nás ve Dnech otevřených dveří v Brně (detail) a Praze (detail).

 


Právě vyšlo obsažné (120 stran) a tematicky pestré číslo 4 Československé psychologie

30.8.2016

V rubrice Výzkumné studie je otištěna stať brněnských autorek věnovaná mateřskému sebehodnocení v těhotenství. Druhá stať poskytuje vhled do konceptualizace vztahů supervizorů a supervizantů v oblasti sociální práce. Metodické sdělení představuje českou verzi dotazníku zaměřeného na vztahovou vazbu.