Aktuality

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

Více aktualit

Aktuality

Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. hovořil 6. 5. 2017

10.5.2017

v regionálním vysílání České televize o výstavě Klamárium a o projektech, jimž se výzkumně věnuje. Rozhovor naleznete na odkazu cca v 11:40 min.


Mezinárodní konference Ψ50

2.5.2017

U příležitosti 50. výročí svého založení pořádá Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. mezinárodní konferenci Ψ50. Konference se koná 4. května 2017 v hotelu International v Brně. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách konference http://ψ50.psu.cas.cz/.


Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. hovořil 25. 3. 2017

3.4.2017

ve Studiu 6 o unikátním výzkumu celoživotního vývoje. Rozhovor naleznete na odkazu ve 22. minutě vysílání ČT24.


Akademie věd ČR pořádá od 13. do 17. března 2017 cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách.

14.3.2017

Součástí doprovodného programu je výstava "Mozek v akci" od National Geographic Channel. Mgr. Filip Dechtěrenko komentoval v České televizi některé vystavené optické klamy. Podrobnější informace o programu Týdne mozku lze najít na webu.


Výzkum pracovníků ústavu představen na webu Psychonomic Society

7.3.2017

V loňském roce pracovníci Psychologického ústavu uveřejnili článek, který se zabýval otázkou predikce a zpoždění u očních pohybů při sledování pohybujících se objektů. S obsahem výzkumu se můžete seznámit formou krátkého video-abstraktu na YouTube.


Československá psychologie slaví 60. výročí své existence a první letošní číslo

1.3.2017

čtenářům tuto radostnou událost připomíná úvodníkem vedoucí redaktorky.  Při této příležitosti jsme přetiskli prognostickou stať Václava Břicháčka z r. 1992 Československá psychologie – pohled do budoucnosti.


Zveme Vás na přednášku doc. Mgr. Radovana Šikla Ph.D. o zrakových klamech

15.2.2017

v literární kavárně Book Café Knihkupectví Academia v Brně. Přednáška se koná ve středu 22. 2. 2017 od 17:00 hodin (detail).


Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1999 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

6.2.2017

  • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na experimentální psychologický výzkum kognitivních procesů a matematické modelování
  • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na sociální a mezikulturní psychologii
     Empirické studie jsou v čísle 6 Československé psychologie

9.1.2017

věnovány mentálním výkonům adolescentů ze znevýhodněného prostředí  (ve vztahu k resilienci) a seniorů (ve vztahu k místu residence). Mezinárodně založená studie se zabývá prediktory rizikového užívání kanabisu u adolescentů.