Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Aktuality

Československá psychologie slaví 60. výročí své existence a první letošní číslo

1.3.2017

čtenářům tuto radostnou událost připomíná úvodníkem vedoucí redaktorky.  Při této příležitosti jsme přetiskli prognostickou stať Václava Břicháčka z r. 1992 Československá psychologie – pohled do budoucnosti.


Zveme Vás na přednášku doc. Mgr. Radovana Šikla Ph.D. o zrakových klamech

15.2.2017

v literární kavárně Book Café Knihkupectví Academia v Brně. Přednáška se koná ve středu 22. 2. 2017 od 17:00 hodin (detail).


Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1999 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

6.2.2017

  • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na experimentální psychologický výzkum kognitivních procesů a matematické modelování
  • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na sociální a mezikulturní psychologii
     Empirické studie jsou v čísle 6 Československé psychologie

9.1.2017

věnovány mentálním výkonům adolescentů ze znevýhodněného prostředí  (ve vztahu k resilienci) a seniorů (ve vztahu k místu residence). Mezinárodně založená studie se zabývá prediktory rizikového užívání kanabisu u adolescentů.


Zveme Vás na výstavu Klamárium: Co prozrazují zrakové klamy o lidské mysli,

8.11.2016

kterou připravil Psychologický ústav AV ČR. Výstava probíhá od 1. listopadu 2016 do 9. května 2017 v brněnském VIDA! science centru. Snahou výstavy tvořené zhruba 30 exponáty je na příkladu klamů návštěvníkům demonstrovat a vysvětlit některé obecné principy zrakového vnímání. Více se dozvíte na stránkách www.klamarium.cz.


Právě vyšla Československá psychologie s č. 5.

2.11.2016

Její empirické studie jsou věnovány dopingu u českých adolescentů a vyhoření u českých lékařů a lékařek. Metodická rubrika představuje čtenářům slovenskou verzi Testu prosociálného morálného uvažovania a českou verzi dotazníku Patient Health Questionnaire-9.


Zveme Vás na přednášku "Co je to psychologický test",

24.10.2016

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2016 od 17:00 do 18:30 hodin (detail).


Meeting Philip G. Zimbardo

20.10.2016

Debate with the American psychologist and populariser of psychology Philip G. Zimbardo. A professor at Stanford University since 1968, he is famous for his research in the field of prison psychology, in particular for the Stanford prison experiment of 1971, which was financed by the Office of Naval Research and attempted to discover why wardens tend to treat inmates cruelly (detail).


Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

22.9.2016

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Letošní, 16. ročník bude zahájen 1. listopadu a skončí 13. listopadu. Navštivte nás ve Dnech otevřených dveří v Brně (detail) a Praze (detail).