Aktuality

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

Více aktualit

Aktuální projekty

Projekty započaté v roce:

2017 | 2018  | 2019

  

Název projektu

Řešitel
za PSÚ

Doba řešení

GA19-15576S
Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce, RIV
Filip Smolík 2019-2021
GA19-11117S
Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie, RIV
Ivo Cermák 2019-2021
GA19-07690S
Sledování objektů v pohybu - identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí, RIV 
Jiří Lukavský 2019-2021
GA19-06524S
Faktory pozitivních důsledků onkologického onemocnění v dětství: vztahy posttraumatického rozvoje u dětí a jejich rodičů, RIV 
Veronika Koutná 2019-2021
GA18-17783S
Od krátkodobého přepětí k syndromu přetrénování: Role perfekcionismu a dalších psychologických korelátů v dlouhodobé perspektivě, RIV
Petr Květon
2018-2020
GA18-11996S
Charakteristiky a prediktory sociálního a psychologického přizpůsobení v mladé dospělosti: longitudinální studie, RIV
Katarína Millová 2018-2020
GA18-09443S
Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty, RIV
Lenka Kollerová 2018-2020
GA18-01799S
Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka, RIV
Kateřina Chládková 2018-2020
GA17-20856S
Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry, RIV
Jiří Mudrák 2017-2019
GA17-14387S
Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menšin: longitudinální studie u společenské většiny a menšiny, RIV
Martina Hřebíčková
2017-2019
GA17-02634S
Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup,
RIV
Iva Poláčková Šolcová 2017-2019