Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Aktuální projekty

Projekty započaté v roce:

2016 | 2017 | 2018

  

Název projektu

Řešitel
za PSÚ

Doba řešení

GA18-11996S
Charakteristiky a prediktory sociálního a psychologického přizpůsobení v mladé dospělosti: longitudinální studie, RIV
Katarína Millová 2018-2020
GA18-09443S
Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty, RIV
Lenka Kollerová 2018-2020
GA18-01799S
Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka, RIV
Kateřina Chládková 2018-2020
GA17-20856S
Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry, RIV
Jiří Mudrák 2017-2019
GA17-14387S
Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menšin: longitudinální studie u společenské většiny a menšiny, RIV
Martina Hřebíčková
2017-2019
GA17-02634S
Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup,
RIV
Iva Poláčková Šolcová 2017-2019
7AMB17AT034
Šikana ve školách: Kdy se vrstevníci zastávají svých šikanovaných spolužáků?, RIV
Lenka Kollerová 2017-2018
GA16-17529S
Závažně traumatizované dívky: vliv komplexního interpersonálního traumatu na psychopatologii osobnosti v adolescenci,
RIV
Ivo Cermák 2016-2018
GA16-15123S
Mentální zpracování gramatické a sémantické informace u českých dětí,
RIV
Filip Smolík 2016-2018
GA16-07983S
Vizuální pamět na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek,
RIV
Jiří Lukavský 2016-2018