Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Ukončené projekty

Projekty ukončené v letech:

1996 - 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

  

Název projektu

Řešitel
za PSÚ

Doba řešení

LG15038 INGO II MŠMT
Podpora účasti psychologů České republiky v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie, RIV
Marek Blatný 2016-2017
GA15-22474S
Prediktory generativity ve střední dospělosti: longitudinální studie
, RIV
Marek Blatný 2015-2017
GA15-16738S
Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí
, RIV
Kristína Czekóová 2015-2017
GA15-11062S
Psychosociální analýza nedemokratického charakteru v postkomunistické společnosti: Empirické hodnocení negativní pasivity a tzv. "blbé nálady"
, RIV
Martina Klicperová 2015-2017
GA15-03875S
Psychologické aspekty hraní počítačových her: třígenerační studie
, RIV
Petr Květon 2015-2017
GA15-00682S
Obrana obětí šikany: Longitudinální role individuálních a skupinových faktorů
, RIV
Lenka Kollerová 2015-2017
GA14-02098S
Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství, RIV
Kateřina Zábrodská 2014-2016
GP14-02889P
Rozdíly v emoční habituaci u mužů a u žen, RIV
Iva Poláčková Šolcová 2014-2016
GA13-25656S
Determinanty vztahů mezi skupinami: integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů, RIV
Sylvie Graf 2/2013-12/2016
BLSY
Brno Longitudinal Study of Youth
Marek Blatný 10/2014-7/2016
LG13051 INGO II MŠMT
Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech
mezinárodních společností oboru psychologie, RIV
Marek Blatný 3/2013-12/2015
GA13-23940S
Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu:
vzájemný vztah a strukturní determinanty, RIV
Jiří Lukavský 2/2013-12/2015
GA13-26779S
Osvojování české gramatiky: pravidla, kontext a teorie mysli, RIV
Filip Smolík 2/2013-12/2015
GA13-28709S
Prostorové vnímání fotografických scén, RIV
Michal Šimeček 2/2013-12/2015
GAP407/12/0706
Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti, RIV
Veronika Polišenská 2012-2015
GAP407/11/2421
Kvalita života po léčbě nádorového onemocnění v dětském věku:
longitudinální studie, RIV
Marek Blatný 2011-2015
GAP407/12/2432
Komplexita jako výraz psychického života jedince, RIV
Tomáš Urbánek  2012-2014
GAP407/12/2528
Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným
po dlouhodobé senzorické deprivaci, RIV
Radovan Šikl  2012-2014
GAP407/12/2325
Školní šikana jako proces – sociálně kognitivní analýza třídní šikany, RIV
Pavlína Janošová  2012-2014
GAP407/10/2410
Longitudinální výzkum optimálního vývoje: potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka, RIV
Marek Blatný  2010-2014
GA13-36836S
Rysy osobnosti jako mediátory účinnosti kognitivního tréninku, RIV
Tomáš Urbánek  2/2013-12/2014
M300251271
Faktory ovlivňující vztahy mezi skupinami: integrovaný model
meziskupinových postojů, kontaktu, osobnosti a jazyka
Sylvie Graf  8/2012-2/2013
GAP407/11/2397
Klasické a počítačem podporované metody v testování
prostorové představivosti, RIV
Dalibor Vobořil  3/2011-12/2013
GAP407/11/2226
Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu, RIV
Iva Šolcová  2011-2013
GAP407/11/2130
Rozličné verze kognitivní tréninkové metody N-back: srovnání efektivity ve zvyšování skoórů fluidní inteligence, RIV
Tomáš Urbánek  2011-2012
GAP407/10/2394
Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt
v pěti středoevropských zemích, RIV
Martina Hřebíčková  2010-2012
GAP407/10/2047
Porozumění gramatice a lexikonu u batolat: větná shoda, slovosled,
aktuální členění a jejich vývojové souvislosti s lexikem, RIV
Filip Smolík  2010-2012
GPP407/10/P607
Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů
u zdravých dospělých,
RIV
Jiří Lukavský  2010-2012
GPP407/10/P610
Raná komunikace: Fyziologické koreláty sdílení emocí
s ostatními během prvního roku života,
RIV
Gabriela Marková  2010-2012
GPP407/10/P146
Šikana a mobbing v terciárním vzdělávání: Možnosti kvalitativní
metodologie jako výzkumného a intervenčního nástroje,
RIV
Kateřina Zábrodská  2010-2012
GPP407/10/P566
Vztah reálného a vnímaného prostoru v různých
experimentálních situacích, RIV
Michal Šimeček  2010-2012
GAP407/10/2047
Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců
onkologicky nemocných dětí,
RIV
Marek Blatný  2009-2012 
GA406/09/2003
Změny ve vnímání a paměti při dlouhodobé izolaci, RIV
Radovan Šikl   2009-2012
GA406/09/2089
Analýza příběhů evokovaných Tématicko apercepčním testem:
kvantitativní a kvalitativní přístupy,
RIV
Tomáš Urbánek  2009-2011
IAA701840901
Dialogické jednání v individuálním, skupinovém a kulturním kontextu, RIV
Vladimír Chrz  2009-2011
GA406/09/2096
Emoční inteligence a její role v copingu,
RIV 
František  Baumgartner  2009-2011
GP406/09/P284
Problematika polytomních IRT modelů v oblasti psychologie osobnosti
a jejich implementace do software CATO,
RIV
Martin Jelínek  2009-2011
GP406/09/P604
Psychologická diagnostika z pohledu teorie osobních konstruktů, RIV
Miroslav Filip  2009-2011
GA406/07/1384
Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup, RIV
Marek Blatný  2007-2010
IAA700250801
Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole, RIV
Pavlína Janošová  2008-2010