Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › filip

Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.

photo_filip.jpg* 1978


Institute of Psychology, The Academy of Sciences of the Czech Republic

Veveří 97, 602 00 Brno

Tel.: +420 532290 250
 
E-mail: filip@psu.cas.cz

 

Research interests

  • psychology of personal constructs - methodology and applications in education and clinical field
  • philosophy of science

 

Education, practice

  • 2005 - 2009: full-time job at the Centre of Clinical Psychology for Children, Prague - Luziny
  • 2006: Ph.D., Faculty of Social Sciences, MasarykUniversity, Brno
  • 2004 – present: part-time job at the Institute of Psychology, Academy of Sciences
  • 2002 - 2004: part-time job at the Centre for Research of Personality Development, Faculty of Social Sciences, Brno
  • 1997 – 2003: study of psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

 

Research projects supported by grant agencies

  • Grant agency of Czech Republic 406/09/P604: Psychological diagnostics from the point of view of the personal construct theory (2009-2011, postdoctoral project)
  • Grant agency of Czech Republic 406/06/1577: Text analysis as a research and diagnostic tool (2006-2008, member of the research team)
  • Cognitive Systems: Experiments, Modelling and Testing in Vision, Judgement and Knowledge (workshop 2.- 3. 11. 2005, Graz, founded by Austrian Science and Research Liaison Office)

 

Membership in associations and organizations

The George Kelly Society [http://www.kellysociety.org/about-gks]

Personal Construct Theory & Practice - journal editorial board [http://www.pcp-net.org/journal/]

 

Selected publications

Filip, M., & Kovářová, M. (2016). The self between cacophony and monologue: A conceptualization and empirical examination of dialogical complexity. Journal of Constructivist Psychology. 1-25. [online first: http://www.tandfonline.com/eprint/rGvWBXWXvs3yCH4aXcsU/full]

Strobachová, B., & Filip, M. (2016). School is our common world: A constructivist-phenomenological study of the construing of Roma pupils and their teacher. In D. Winter, N. Reed (Eds.), The Wiley Handbook of Personal Construct Psychology, pp. 383-396. Chichseter: Wiley.

Kovářová, M., & Filip, M. (2015). Integrating the differentiated: A review of the personal construct approach to cognitive complexity. Journal of Constructivist Psychology, 28, 342-366. [http://www.tandfonline.com/eprint/De45eE4I4Qd8MxHKQdba/full]

Filip, M. (2014). Psychological meaning from the point of view of the theory of personal constructs. In S. Kreitler, T. Urbánek (Eds.), Conceptions of meaning (pp. 195-209). New York: Nova Publishers.

Filip, M., Kovářová, M., & Urbánek, T. (2012). Relationships between Bannister's intensity and consistency in verbal and non-verbal grids. Personal Construct Theory & Practice, 9, 28-40. [http://www.pcp-net.org/journal/pctp12/index.html]