Aktuality

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

Více aktualit

Služby Knihovny PsÚ  AV ČR

Knihovní služby zahrnují prezenční i absenční výpůjčky knih, prezenční výpůjčky časopisů, přístup k vybraným databázím, kopírování a rešerše.
Výpůjčky z vlastního fondu jsou zajišťovány zejména pracovníkům PsÚ AV ČR, dále uživatelům knihovny z řad studentské a odborné veřejnosti a knihovnám České republiky.
V knihovně je zřízeno wifi připojení k internetu.

O poskytnutí absenční výpůjčky z fondu lze zažádat:

* prostřednictvím uživatelského konta v katalogu nebo e-mailem (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* při osobní návštěvě (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* prostřednictvím služby MVS v Souborném katalogu ČR nebo e-mailem (pro knihovny)

Pro prezenční výpůjčky a kopírování není nutná registrace. 

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována všem knihovnám prostřednictvím Souborného katalogu. Mimopražským knihovnám jsou výpůjčky/kopie zasílány poštou, pražské knihovny je přebírají osobně.   

Knihovna zajišťuje přístup do elektronických informačních zdrojů, blíže zde.