Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Služby Knihovny PsÚ  AV ČR

Knihovní služby zahrnují prezenční i absenční výpůjčky knih, prezenční výpůjčky časopisů, přístup k vybraným databázím, kopírování a rešerše.
Výpůjčky z vlastního fondu jsou zajišťovány zejména pracovníkům PsÚ AV ČR, dále uživatelům knihovny z řad studentské a odborné veřejnosti a knihovnám České republiky.
V knihovně je zřízeno wifi připojení k internetu.

O poskytnutí absenční výpůjčky z fondu lze zažádat:

* prostřednictvím uživatelského konta v katalogu nebo e-mailem (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* při osobní návštěvě (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* prostřednictvím služby MVS v Souborném katalogu ČR nebo e-mailem (pro knihovny)

Pro prezenční výpůjčky a kopírování není nutná registrace. 

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována všem knihovnám prostřednictvím Souborného katalogu. Mimopražským knihovnám jsou výpůjčky/kopie zasílány poštou, pražské knihovny je přebírají osobně.   

Knihovna zajišťuje přístup do elektronických informačních zdrojů, blíže zde.