Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Služby Knihovny PsÚ  AV ČR

Knihovní služby zahrnují prezenční i absenční výpůjčky knih, prezenční výpůjčky časopisů, přístup k vybraným databázím, kopírování a rešerše.
Výpůjčky z vlastního fondu jsou zajišťovány zejména pracovníkům PsÚ AV ČR, dále uživatelům knihovny z řad studentské a odborné veřejnosti a knihovnám České republiky.
V knihovně je zřízeno wifi připojení k internetu.

O poskytnutí absenční výpůjčky z fondu lze zažádat:

* prostřednictvím uživatelského konta v katalogu nebo e-mailem (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* při osobní návštěvě (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* prostřednictvím služby MVS v Souborném katalogu ČR nebo e-mailem (pro knihovny)

Pro prezenční výpůjčky a kopírování není nutná registrace. 

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována všem knihovnám prostřednictvím Souborného katalogu. Mimopražským knihovnám jsou výpůjčky/kopie zasílány poštou, pražské knihovny je přebírají osobně.   

Knihovna zajišťuje přístup do elektronických informačních zdrojů, blíže zde.