Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Elektronické zdroje

 

Databáze  |  Zkušební přístupy

V knihovně jsou dostupné tyto on-line databáze:

Databáze PsycINFO, PsycARTICLES, Academic Search Complete ad., zpřístupňované na platformě EBSCO.

 

Vzdálený přístup do databází (z domova, ze zahraničí, mimo rozsah IP adres PSÚ AVČR)

do databází použijte stejné přihlašovací údaje jako do VERSO

PsycINFO - vzdálený přístup

PsycARTICLES - vzdálený přístup

 

 SAGE Psychology Collection nabízí přístup do 89 časopisů nakladatelství Sage (seznam zde). Pro úspěšnou řešerši je třeba označit výběr: "SAGE Journals Available to Me". Přístupné jsou ročníky od roku 1999.

ScienceDirect je webové rozhraní pro produkci nakladatelství Elsevier. Z oblasti psychologie je dostupných 128 časopisů v plných textech.

Přístup do produkce vydavatelství Springer je prostřednictvím portálu SpringerLink, nabízející obsah 160 časopisů v oboru psychologie.

Přístup pro pracovníky PsÚ do faktografické databáze Cabell's International je prostřednictvím portálu Cabells, který poskytuje informace o více než 11.000 titulech odborných časopisů.

Scopus nabízí bibliografické a citační údaje s abstrakty.

Web of Science  poskytuje přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citovaných referencí světových vědeckých časopisů ze všech vědeckých oblastí.

Oxford Reference Online (ORO)  obsahuje na 140 slovníků a encyklopedií Oxford University Press.

Další elektronické zdroje jsou dostupné v Knihovně AV ČR prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Knihovna Akademie věd realizuje projekt Digitální knihovna, jenž zahrnuje zpřístupňování časopisů vydávaných v ústavech AV ČR (seznam titulů).

 

 

Zkušební přístupy v PSÚ AV ČR 

Oxford scholarship nabízí do konce roku 2014 plnotextovou kolekci psychologických titulů. Prohlédnout si je můžete zde.