Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Elektronické zdroje

 

Databáze  |  Zkušební přístupy

V knihovně jsou dostupné tyto on-line databáze:

Databáze PsycINFO, PsycARTICLES, Academic Search Complete ad., zpřístupňované na platformě EBSCO.

 

Vzdálený přístup do databází (z domova, ze zahraničí, mimo rozsah IP adres PSÚ AVČR)

do databází použijte stejné přihlašovací údaje jako do VERSO

PsycINFO - vzdálený přístup

PsycARTICLES - vzdálený přístup

 

 SAGE Psychology Collection nabízí přístup do 89 časopisů nakladatelství Sage (seznam zde). Pro úspěšnou řešerši je třeba označit výběr: "SAGE Journals Available to Me". Přístupné jsou ročníky od roku 1999.

ScienceDirect je webové rozhraní pro produkci nakladatelství Elsevier. Z oblasti psychologie je dostupných 128 časopisů v plných textech.

Přístup do produkce vydavatelství Springer je prostřednictvím portálu SpringerLink, nabízející obsah 160 časopisů v oboru psychologie.

Přístup pro pracovníky PsÚ do faktografické databáze Cabell's International je prostřednictvím portálu Cabells, který poskytuje informace o více než 11.000 titulech odborných časopisů.

Scopus nabízí bibliografické a citační údaje s abstrakty.

Web of Science  poskytuje přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citovaných referencí světových vědeckých časopisů ze všech vědeckých oblastí.

Oxford Reference Online (ORO)  obsahuje na 140 slovníků a encyklopedií Oxford University Press.

Další elektronické zdroje jsou dostupné v Knihovně AV ČR prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Knihovna Akademie věd realizuje projekt Digitální knihovna, jenž zahrnuje zpřístupňování časopisů vydávaných v ústavech AV ČR (seznam titulů).

 

 

Zkušební přístupy v PSÚ AV ČR 

Oxford scholarship nabízí do konce roku 2014 plnotextovou kolekci psychologických titulů. Prohlédnout si je můžete zde.