Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Volební období 2017-2022

Předseda
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (PsU AV ČR)
 
Místopředseda
Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (FSS MU)
 
Členové
Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PsU AV ČR)
Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (PsU AV ČR)
Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (PsU AV ČR)
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (PsU AV ČR)
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (PsU AV ČR)

Externí členové
Prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. (UEP SAV)
Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. (PVŠPS)
 
Tajemník
Ivona Kubíková, DiS.

 

Dokumenty

Jednací řád  fileformat-pdf.gif
Volební řád   fileformat-pdf.gif

Elektronický archiv zápisů z jednání

2012 | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Elektronický archiv zápisů z jednání

2007 - 2011