Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Volební období 2017-2022

Předseda
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (PsU AV ČR)
 
Místopředseda
Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (FSS MU)
 
Členové
Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PsU AV ČR)
Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (PsU AV ČR)
Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (PsU AV ČR)
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (PsU AV ČR)
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (PsU AV ČR)

Externí členové
Prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. (UEP SAV)
Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. (PVŠPS)
 
Tajemník
Ivona Kubíková, DiS.

 

Dokumenty

Jednací řád  fileformat-pdf.gif
Volební řád   fileformat-pdf.gif

Elektronický archiv zápisů z jednání

2012 | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Elektronický archiv zápisů z jednání

2007 - 2011