Aktuality

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

8.3.2019

V jakém žánru stárnete Vy?

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu doc. Vladimír Chrz, doc. Iva Poláčková Šolcová a Mgr. Ing. Eva Dubovská a jejich výzkum stárnutí naleznete v březnovém videomagazínu Akademie věd České republiky.

Více aktualit

Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Volební období 2017-2022

Předseda
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (PsU AV ČR)
 
Místopředseda
Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (FSS MU)
 
Členové
Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PsU AV ČR)
Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (PsU AV ČR)
Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (PsU AV ČR)
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (PsU AV ČR)
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (PsU AV ČR)

Externí členové
Prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. (UEP SAV)
Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. (PVŠPS)
 
Tajemník
Ivona Kubíková, DiS.

 

Dokumenty

Jednací řád  fileformat-pdf.gif
Volební řád   fileformat-pdf.gif

Elektronický archiv zápisů z jednání

2012 | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Elektronický archiv zápisů z jednání

2007 - 2011